·▪•♦ تنــــــــــــــھاترین تنها ♦•▪·

خدایا حواست هست؟ . . . صدای هق هق گریه هایم از همان گلویی می آید که تو از رگش به من نزدیک تری . . . !!
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:خدایا,ساعت 23:57 توسط النـــــــــــــاز| |


Power By: LoxBlog.Com